ESP: Resumen de Miami 88 - Milwaukee 77

Miami 88 - Milwaukee 77