ESP: Resumen de Miami 104 - Milwaukee 91

Miami 104 - Milwaukee 91